Sáng ngày 1/10/2018 Trường THCS Cương Sơn long trọng tổ chức ngày lễ hưởng ứng " Tuần lễ học tập suốt đời"