CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS CƯƠNG SƠN NĂM HỌC 2015-2016

Cơ cấu tổ chức trường THCS Cương  Sơn

I. LÃNH ĐẠO

1. Chi bộ
            Bí thư: Đ/c Nguyễn Văn Mừng
            Phó bí thư: Đ/c Lê Mạnh Hiếu
        2. Ban giám hiệu
           Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Mừng
           Phó Hiệu trưởng: Lê Mạnh Hiếu

II. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

         Chủ tịch công Đoàn: Trịnh Quốc Ngọc
         Phó chủ tịch CĐ:  Hoàng Anh Tùng

III. CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

1. Tổ Khoa học tự nhiên
            + Tổ trưởng: Trần Thị Thủy
            + Tổ phó: Chu Văn Quản
            +  Tổ phó: Phạm Ngọc Lan

2. Tổ Khoa học xẫ hội
            + Tổ trưởng: Nguyễn Thị Dịu
            + Tổ phó: Nguyễn Thị Hằng
            + Tổ phó: Hà Thị Tuyết

III. TỔ HÀNH CHÌNH VĂN PHÒNG

1. Tổ trưởng: Trịnh Thị Xoa

2. Tổ phó: Vũ Thị Thảo
       

IV. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

         Tổng phụ trách: Nguyễn Văn Sang

V. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1. Kế toán: Chu Thị Huyền

2. Thủ quỹ: Nguyễn Thị Trang